PENCAPAIAN ANAK –  ANAK SD BAS DALAM BIDANG KEAGAMAAN

Karakteristik jalan yang ditempuh tahfizh adalah jalan yang panjang penuh onak duri & ujian menanti. Sedikit orang yang mau menempuhnya namun banyak sekali pahala serta keutamaan yang akan didapat. Anak-anak SD BAS… Tetaplah teguh menghadapi semua problematikanya dengan azam yang kuat sehingga tidak mudah berputus asa.
Alquran modal terbesar dalam meraih keselamatan dunia dan tabungan paling berharga mendapatkan kebahagiaan sesungguhnya di akhirat kelak.
#GOCORONA
#STAYHEALTH
#HUMASSDBASTUBAN

Komentar